Zgodnie z obowiązującym statutem po 3 latach kończy się kadencja obecnych władz Stowarzyszenia. Głównym punktem podczas walnego zebrania członków był więc wybór nowych władz na kolejną, trzyletnią kadencję. Na początku zebrania wybrano przewodniczącego oraz komisję zliczającą głosy. Następnie odczytano sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu za okres IX 2014 - VI 2017 oraz przedstawiono raport finansowy. Po sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Kolejnym punktem był wybór nowych władz Stowarzyszenia. W wyborach startowało 5 nowych kandydatów, którzy w jawnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów wszystkich zgromadzonych członków weszli w skład nowego Zarządu SKGA:

Marcin Janota
Daniel Lessnau
Piotr Podolski
Radosław Roeske
Mariusz Wawrzyniak

Powołany Zarząd spośród swoich członków na nowego Prezesa SKGA wybrał Marcina Janotę. Wiceprezesami Stowarzyszenia zostali Radosław Roeske i Piotr Podolski. Oprócz tego powołana została trzyosobowa Komisja Rewizyjna, nadzorująca prace Zarządu.

Ustępującemu Prezesowi (Maciej Włuka), Wiceprezesom (Dawid Biernacik i Piotr Czerwiński) oraz członkom Zarządu (Janusz Biernacki i Lech Kordaczuk) dziękujemy za olbrzymią pracę na rzecz naszego Stowarzyszenia. To między innymi dzięki ich bezinteresownej pracy w kończącej się 3 letniej kadencji nastąpił znaczny rozwój SKGA. Kontynuowano wieloletnie akcje kibiców jak: dzień dziecka, turniej Arkowiec Cup, Żółto-Niebieski Mikołaj, Spotkania kibiców na Górce, sektor dla najmłodszych kibiców „Śledziki”, turniej dla dzieci „Śledzik Cup”, szkolne wyprawki, koncerty i zbiórki charytatywne, Arkowiec Fight Cup. Ponadto udało się  pozyskać znaczne środki finansowe dla działalności Stowarzyszenia z zewnętrznych konkursów jak projekt "Kibice Razem", Przyjazna Dzielnica i gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Członkowie ustępującego Zarządu SKGA mieli również znaczący udział w powołaniu i rozwoju Gdyńskiego Klubu Kibica Niepełnosprawnego oraz doprowadzeniu do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy klubem a Stowarzyszeniem, a także organizacji zakończonego sukcesem największego w historii wyjazdu kibiców Arki na finał Pucharu Polski do Warszawy.

Gratulujemy nowym władzom i życzymy powodzenia w realizacji wszelkich podejmowanych działań!